خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱

دوشنبه 16 اسفند 

 چند لایحه تصویب کردیم. بیشتر اصلاح برگشتی‌های شورای نگهبان بود. شورای نگهبان خیلی از لوایح را برمی‌گرداند؛ بی‌اشکال هم نیست. در تنفس برای خانواده‌های شهدا و بسیج قمشه و جرقوی صحبت کردم*. سه کیلو طلا برای جنگ آورده‌اند. از هدایای کوچک مردم جمع شده است. ظهر نمایندگان جنوب آمدند و از اختلاف سپاه در آبادان اظهار نگرانی کردند. با آقای فاکر صحبت کردم که رفع نماید.آقایان ]قربانعلی[درّی ]نجف آبادی[ و ]عباس[مظفّر از کمیسیون بودجه آمدند و توضیحاتی درباره بودجه دادند. از ضعف کار دولت در تنظیم بودجه گفتند. عصر در جلسه نمایندگان عضو حزب شرکت کردم. درباره اظهارات آقای ]احمد[آذری]قمی [و کیفیت کار واحد حزب در مجلس و کتاب اقتصاد آقای مطهری صحبت کردیم.آقای وزیر سپاه آمد و از نماینده امام در سپاه گله داشت. آقای ]علی اکبر[ محتشمی]پور[ سفیر ما در سوریه آمدند. از دوستی‌های سوری‌ها و شخص حافظ اسد گفت و از ضعف برخورد وزارت امور خارجه. و وضع لبنان را گفت و از نفوذ انقلاب ما در بقاع و بعلبک.سرشب برای دیدن والده به خانه اخوی محمد رفتم. والده چشم دومشان را هم عمل کرده و از بیمارستان به خانه منتقل شده بودند. حالشان خوب بود و محمد از نتایج سفرش به لاهه گفت و پیشنهادات اصلاحی در اخبار صدا وسیما دادم. آخر شب به خانه آمدم آقای ]علی[ عباسپور]تهرانی[ و دختر آقای مطهری (همسرش) آمدند. از اینکه سازمان پژوهش‌های ]علمی و صنعتی[ تحت ریاست وی در کمیسیون بودجه از ریاست جمهوری به وزارت صنایع منتقل شده، انتقاد داشت و هم از کم شدن بودجه. و شرحی از خدمات سازمان را ارائه کرد.