خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۱

دوشنبه 25 بهمن

  جلسه علنی داشتیم. چند لایحه تصویب شد. در تنفس برای تماشاچیان درباره جنگ صحبت کردم*. ظهر با نمایندگان چندین ملاقات داشتم. خاخام یهودیان با نماینده آنها و جمعی از سرانشان آمدند و مبلغ چهل ویک میلیون ریال ]کمک[ برای جبهه‌ها آوردند و سخت اظهار وفاداری کردند و چند خواسته داشتند مثلاً اجازه با هم بودن کنیسه و مدرسه که اخیراً منع شده‌اند و آزادی چند نفر زندانی که جرائم غیر سیاسی دارند و... من هم برای آنها در وحدت ریشه ادیان آسمانی صحبت کردم و تشابه نهضت ما با نهضت حضرت موسی از لحاظ تاریخی و محتوی و اینکه وجود اسرائیل مزاحم همکاری مسلمین با یهودی‌های عالم است.آقای ]میرعلی نقی[ خاموشی نماینده تهران هم آمد. انتقاداتی بر کار مجلس داشت و پیشنهاداتی هم داد. عصر آقای محمدی مسئول دفتر مشاورت امام در نیروی هوائی ـ که به تازگی از انگلستان برگشته ـ آمد و گزارشی از وضع دفاتر خرید ارتش در لندن و وضع سفارت و دانشجویان مسلمان لندن داد. تأکید برضرورت وجود نماینده‌ای از امام یا آقای منتظری در آنجا داشت و هم تعویض کاردارمان و از روحیه و عملکرد آقای معین‌پور فرمانده نیروی هوائی گفت و معتقد است که دیگر نمی‌تواند نیرو را اداره کند. قبلاً طرفدار او بود.آقای ]صادق[تقوائی دادستان امور صنفی آمد و نمونه‌هائی از تخلف‌های وزارت بازرگانی را آورد؛ برای توجیه عملکرد خودشان که اخیراً علیه بازاریها انجام داده‌اند. اول شب گزارشات را خواندم و کارهای عقب مانده را انجام دادم. عفت و مهدی و یاسر به مجلس آمدند و شب در مجلس ماندند. به خاطر مسائل امنیتی و توصیه مسئولان حفاظت بیشتر در مجلس می‌مانم و از رفت و آمد زیاد پرهیز می‌کنم.