خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۶۱

پنجشنبه 28 بهمن 

 صبح زود به مجلس رفتم. طرح شوراهای اسلامی عمده وقت مجلس را گرفت و درگیری شدید بود؛ در حد بحث. ظهر برای شاخه کارمندی حزب ]جمهوری اسلامی[ که به مجلس آمده بودند، صحبت کردم با چند نفر از نمایندگان ملاقات داشتم. عصر از دفتر مشاورت ]ارتش[ آمدند و گزارش‌ها و نظراتی ارائه دادند، منجمله پیشنهاد تعویض رئیس دفتر را دادند. و نگرانی ارتشی‌ها را از رشد سپاه گفتند. با معاونان و مدیر کل‌های آموزش وپروش هم ملاقاتی داشتم و برای آنها سخنرانی کردم*. با آقای ]علی‌اکبر[پرورش هم ملاقاتی داشتیم. سعایتی از ایشان خدمت امام شده که هنگام ابلاغ نظر امام درباره استاندار اصفهان در هیأت دولت ایشان گفته‌اند: "اگر این دستور از پایگاه ظلمت باشد، خوب نیست و اگر از پایگاه نور باشد باید اطاعت کنیم". آقای پرورش اینگونه اظهار را منکر است. با رئیس جدید هواپیمائی کشوری هم ملاقات کردم. مشکلاتش را گفت و
تأیید می‌خواست.شب با رئیس جمهور در دفتر من جلسه خصوصی طولانی داشتیم. درباره نیروهای زمینی، دریائی، هوائی، دفتر مشاورت ]ارتش[، جنگ، انجمن حجتیه، دولت و مجلس و...مذاکراتی به عمل آورده و تصمیمات مفیدی اتخاذ کردیم.