خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۶۱

یکشنبه 24 بهمن 

 صبح زود به مجلس رفتم. جلسه علنی داشتیم. چند لایحه تصویب شد. نمایندگان از عدم موفقیت حمله نگران‌اند و به سپاه و فرماندهی اعتراض دارند. در تنفس برای تماشاچیان که معلولان جنگ بودند و نهضت سواد آموزی درباره جنگ و آینده صحبت کردم. نماینده مهاباد در نطق پیش از دستور به رفتار سپاه با مردم کردستان اعتراض کرد. مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفت. هنوز اعتبار نامه‌اش تصویب نشده و این باعث شد. که بعضی‌ها به فکر افتادند مخالفت کنند.ظهر چند ملاقات داشتم و عصر با ]کمال خرازی[ رئیس خبرگزاری پارس که مسئول تبلیغات جنگ هم هست، صحبت داشتم و خط تبلیغات جنگ را توضیح دادم. عراقی‌ها با اغراق غیر قابل
قبول از آمار تلفات ما می‌گویند. آقای صیاد]شیرازی [ آمد، عازم جبهه بود، گله‌هایش را گفت و برنامه‌های آینده را توضیح داد. بد نیست. شب جلسه شورای مرکزی حزب ]جمهوری اسلامی[ داشتیم. اختلافات دوبینش اقتصادی در حزب و دولت مطرح بود.