خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

گلایه صیاد شیرازی از سپاه به هاشمی

  • شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۶۱

 آقایان ]محسن[ رفیق دوست و ]فضل الله[ محلاتی از جبهه آمده بودند و گزارشی مفصل آوردند.شب در دفتر امام با حضور فرماندهان سپاه ونیروی زمینی و رئیس جمهور و آقای ]موسوی[ اردبیلی جلسه داشتیم. گزارش کامل جبهه را دادند. دو حمله کرده‌ایم، موفق نبوده. در آمار شهدا و اسرایمان اختلاف داشتند. به نظر می‌رسد حملات خوب فرماندهی نشده. آقای صیاد]شیرازی[ از سپاه گله داشت. اثر بدی روی ارتشی‌ها گذاشته، چون تعداد نیروهای سپاه با حضور مردم از طریق بسیج خیلی بیشتر از ارتش شده و سپاه می‌خواهد تصمیم گیرنده اصلی باشد. ]سپاه [مدعی است هفت برابر نیروهای ارتش، نیرو در جبهه دارد. برای آینده برنامه روشنی نداشتند. در چند مورد بحث شد. قرار شد بروند جبهه، مشورت کنند و اطلاع دهند. شام را مهمان احمد آقا بودیم. آخر شب به خانه آمدم.