خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۶۱

یکشنبه 17 بهمن 

 مطابق معمول مهدی ویاسر قبل از آفتاب به مدرسه رفتند. پس از آنها من به مجلس رفتم. بعداز مطالعه گزارشها به جلسه علنی رفتم. چند لایحه تصویب شد. در تنفس برای محصلان دختر مدرسه معصومّیه قم صحبت کردم*. نمایندگان استانهای همدان، باختران و کردستان ظهر آمدند. بعضی از کردستانی‌ها از کمبودهای کردستان گفتند. نماینده مهاباد از فشار پاسداران و دادگاه‌ها گفت.عصر آقای ]خسرو[ تهرانی و همکاران اطلاعاتیش آمدند از مشکلات کار منجمله تأخیر تصویب
طرح ]تأسیس وزارت اطلاعات[ در مجلس و ابهامات شرعی وقانونی و اداری گفتند.شب در جلسه حزب شرکت کردم. بیشتر در شرح وظایف بحث شد. امروز اطلاع دادند که سران حزب توده را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده‌اند. قرار نبود قبل از روشن شدن وضع عملیات اقدام کنند ولی گویا خوف فرار داشته‌اند. اطلاع دادند که امشب بنا است حمله شود. ساعت یازده تماس گرفتم، معلوم شد عملیات بنام "والفجر" و با رمز "یاا لله" از قرارگاه خاتم النبیّین آغاز شده و می‌گویند اول کار نسبتاً موفق است.