خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

سه شنبه 26 بهمن  


 

چند لایحه را تصویب کردیم، منجمله لایحه عفو در آمد صادرات از مالیات. با این لایحه نمایندگان چپ رو سخت مخالفت کردند. من ناچار به عنوان موافق صحبت کردم و جّو را شکستم وتصویب شد.در تنفس برای پاسداران و ورزشکاران که تماشاچی مجلس بودند، صحبت کردم*. معمولاً برای تماشاچی‌ها در تنفس صحبت می‌کنم و اگر نکنم گله می‌کنند.ظهر وزیر دفاع آمد؛ برای توجیه عدم توفیق وزارت در امر خرید اسلحه‌های پیشنهادی که دلیل درستی هم نداشت. آقای مهدی کروبی سرپرست بنیاد شهید هم آمد و مقداری طلا وجواهرات که از مردم خیرّ عرب برای بنیاد شهید توسط من فرستاده بودند، تحویل گرفت. آقای ]مصطفی[تبریزی نماینده بجنورد هم آمد و از اینکه در شهرش بعضی‌ها به او و رفقایش به عنوان امتّی فشار می‌آورند، گله داشت و کمک می‌خواست. مهندس ]رجبعلی[طاهری ]نماینده کازرون [هم لیست جمعی از نمایندگان را که تقاضای عضویت در حزب جمهوری اسلامی کرده بودند، آورد و مشورت کرد.عصر گروهی از اطباء آمدند و برای فعالیت روی وزارت بهداشت و درمان که با مخالفت شورای نگهبان در مجلس گیر کرده است، کمک می‌خواستند. گروهی از قضات شرع دادگاه‌های انقلاب آمدند و از عملکرد ستاد پیگیری ]فرمان هشت ماده‌ای[ امام شکایت داشتند. از فرودگاه هم اعضای دادستانی، تلفنی همین شکایت را داشتند.آقای ]علی اکبر[ ناطق نوری هم از برخورد نمایندگان خوزستان با ستاد بازسازی مناطق جنگ زده شکایت آورد و حق با ایشان است. گروهی از مسئولان نیروی زمینی آمدند و راجع به تعویض مسئولان نیروی دریائی افرادی را معرفی کردند و هم برای تعویض ستاد ارتش و افرادی را هم برای ]دفتر[ مشاورت ]ارتش[ معرفی کردند که مدتها قبل خواسته بودیم و پیشنهاد ترفیع درجه صیاد شیرازی را هم داشتند. شب پرسنل اطلاعات سپاه آمدند، برایشان صحبت کردم و نصیحت نمودم*.