خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

تشیع جنازه باشکوه شهید صدوقی در یزد

  • شنبه ۱۲ تیر ۱۳۶۱

 به مناسبت شهادت آیت‌الله صدوقی از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام شد. تمام وقت در خانه ماندم و به مطالعه و استراحت پرداختم. تشییع جنازه با شکوهی در یزد انجام شد. نمایندگانی از طرف امام، رئیس جمهوری، اینجانب و دولت و... شرکت کردند. در اغلب شهرها هم مراسم برگزار شد.

آقای محسن رضائی تلفن کرد و گفت، کم کم آماده عملیات می‌شوند و داوطلبان زیادی مراجعه کرده‌اند. درخواست کرد، مطالبی را که سپاه درباره گروهک‌ها تهیه کرده، صداوسیما پخش کند به ]برادرم[محمد گفتم که قرار شد انجام شود.عصر تلفنی با رئیس جمهور درباره مسایل جاری مشاوره کردم. احمد آقا هم آمد و راجع به دلیل نیامدنش به حزب مذاکره کردیم. امام گفته‌اند که او به حزب نرود و به طور کلی امام ایشان را از پذیرش هر نوع مسئولیت رسمی در نهادها و ارگان‌ها منع می‌کنند و تاکنون هم علت آن را بیان نکرده‌اند. البته اداره دفتر امام کار بزرگی است و لازم است که همه انرژی ایشان صرف اداره دفتر بشود.