خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • یکشنبه ۶ تیر ۱۳۶۱

یکشنبه 6 تیر   در جلسه علنی امروز، لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شور اول و چند لایحه دیگر تصویب شد. عکس‌های سی‌وسه تن از نمایندگان شهید را با گل در مجلس گذارده بودند. پیش از دستور درباره سالگرد فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری ]اسلامی[ و شهادت هفتادوسه نفر صحبت کردم.


 

ظهر آقایان ]سیدکاظم[ اکرمی ]نماینده بهار و کبوتر آهنگ[ و ]غلام عباس[زائری ]نماینده بندرعباس[ آمدند و از عزل آقای مظفری‌نژاد و نصب آقای ]محسن[دعاگو در وزارت آموزش و پرورش و اختلافات آقای ]علی‌اکبر[پرورش ]وزیر آموزش و پرورش[ با گروه امور پرورشی اظهار نگرانی کردند.آقای ]مرتضی[اعظمی لرستانی ]نماینده خرم‌آباد[ آمد و از این که او و بستگانش مورد سوء ظن و فشار قرار گرفته‌اند، شکایت داشت. و اظهار وفاداری به جمهوری اسلامی کرد؛ بچه‌هایش متهم به وابستگی گروه‌های چپ شده‌اند. آقای ]صادق[خلخالی برای نجات برادرش ]غفورگیوی[ از زندان کمک خواست. از آقای ]موسوی[ اردبیلی خواستم که نماز جمعه آینده را اقامه کنند.عصر شورای مرکزی حزب جمهوری]اسلامی[ در دفتر من تشکیل شد. قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت. امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی‌اند و آقای ]عبدالمجید[معادیخواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای ]میرحسین موسوی [نخست وزیر مقاومت نشان داد. جو جلسه با ایشان موافق نبود. افطار مهمان مجلس بودند.شب به خانه آمدم. اتومبیل‌های محافظان در راه برگشت تصادف کرده بودند. احمد آقا در راه برگشت از جلسه بزرگداشت شهدای هفتم تیر برای قرائت پیام امام، صحنه را دیده بود، آخر شب آمد و اطلاع داد. نگران شدم ولی پس از تحقیق معلوم شد که ماشین‌ها صدمه دیدند، اما آسیب انسانی نداشتیم.