خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۶۱

یکشنبه 9 خرداد   تا ساعت هفت ونیم صبح مطالعه کردم. جلسه علنی داشتیم. لایحه آب در دستور بود. مقداری پیشرفت داشت. بعدازظهر فاطی آمد و سئوالی در رابطه با سیاست خارجی و روابط ما با شوروی داشت که پاسخ دادم.آقایان همدانی و مشکینی سرپرستان شاخه‌های دانشجویان و دانش آموزان حزب]جمهوری اسلامی[ آمدند. راجع به شرح وظایف حزب که اخیراً پیش نویس شده ایراد داشتند؛ قرار شد در شورا مطرح شود.مصاحبه‌ای تلویزیونی درباره فاجعه هفتم تیر و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری ]اسلامی[ داشتم. در جلسه شورای مرکزی حزب در دفتر آقای خامنه‌ای شرکت کردم. احمد آقا و آقای ناطق نوری برای اولین بار شرکت کرده بودند.خبر دادند که بعدازظهر در طبقه سوم کاخ دادگستری بمبی منفجر شده و هدف آن دادستان کل کشور بوده است؛ بحمدالله موفق نشده‌اند. معمولاً منافقین بعد از هر پیروزی ما در جبهه‌ها این گونه اقدامات را برای تلخ کردن کامهای شیرین مردم و تحت‌الشعاع قرار دادن اخبار پیروزی دارند. عراقیها به جزیره خارک حمله هوائی کرده و خسارت جزئی وارد نموده‌اند. جلسه مشورتی سران هم تشکیل شد. راجع به شورای عالی قضائی و تقویت و فعال کردن آن بحث کردیم. آقای ربانی ]املشی[ دادستان هم شرکت کرده بود و به مصاحبه‌هایی که در روزنامه
جمهوری ]اسلامی[ علیه شورای قضائی شده بود، اعتراض داشت.