خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۶۱

چهارشنبه 5 خرداد

  امروز هم به جای فردا که تولد امام حسین و روز پاسدار است، جلسه علنی داشتیم. لایحه آب  و دو ]طرح [دوفوریتّی راجع به قانون انتخابات مطرح بود. ظهر چند ملاقات با نمایندگان داشتم. عصر جلسه هیئت رئیسه بود و راجع به کارهای اداری مجلس تصمیماتی اتخاذ شد.شب، جلسه‌ای با اعضای شورای عالی تبلیغات و وزیر ارشاد ]اسلامی[ آقای ]عبدالمجید[ معادیخواه و آقای رئیس جمهور در دفتر من داشتیم. با هم اختلاف دارند. رسیدگی کردیم؛ برای رفع اختلاف، حدود و اختیار و وظائف را مشخص کردیم و در ده ماده یادداشت شد و امضاء کردیم. مسئولیت هماهنگی تبلیغات خارج از کشور به فرمان امام به عهده وزیر ارشاد است و شورائی مرکب از وزیر ارشاد، وزیر خارجه، مدیر عامل صداوسیما و نماینده شورای تبلیغات تعیین کردیم. شام را همان‌جا خوردند.ساعت ده شب به خانه آمدم. امروز عفت همراه فاطی با پاسداران بیرون خانه بر سر محل پارک ماشین، درگیر شده بودند. اوقاتش تلخ بود و من را هم ناراحت کرد. سرم درد می‌کرد، درد شدیدتر شد؛ کپسول مسکنی خوردم و با ناراحتی خوابیدم. از جبهه فرماندهان نیروی زمینی و سپاه تماس گرفتند و قرار شد فردا در دفتر امام جلسه شورای دفاع تشکیل شود.