خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱

شنبه 25 اردیبهشت

  تمام وقت در منزل ماندم و مطالعه و استراحت داشتم. ظهر آقای بهزاد نبوی آمد و راجع به معرفی او به مجلس برای تصدی وزارت صنایع سنگین، نگران بود که مبادا مخالفان انحراف فکری و چپ‌گرایی را مطرح کنند و از من می‌خواست از او دفاع ایدئولوژیک کنم.عصر رئیس پاسداران محوطه بیت امام و جماران آمد و مشکلاتی که در رابطه با انجام وظایف داشت، مطرح کرد. احمد آقا هم آمد و راجع به کاندیداهای مجلس خبرگان، نظر امام را گفت. من هم درباره شورای عالی آموزش و فرهنگ و طرحی که در جلسه مشورتی سران سه قوه تصویب شده بود و ستاد انقلاب فرهنگی آن را به امام گزارش داده است، توضیح دادم.خبر مهمی نداشتیم. اعضای شورای حزب جمهوری ]اسلامی[ اصفهان آمدند و گزارشی از وضعشان دادند و راجع به نیازهای فکری حزب بحث‌هایی داشتیم.