خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱

دوشنبه 13 اردیبهشت

  صبح زود با جبهه تماس گرفتم. گفتند، دیشب از طرف ما فعالیتی نبوده و دشمن دو پاتک داشته که دفع شده است. دشمن در مدخل خرمشهر آب انداخته که از حمله محفوظ باشد. تا عصر در خانه ماندم. کار مهمی نداشتم و به مطالعه و استراحت پرداختم. نزدیک غروب از طرف مجله سپاه پاسداران (پیام انقلاب) آمدند و مصاحبه‌ای طولانی شد.اول شب سرهنگ سلیمی وزیر دفاع تلفن کرد و گفت، هواپیمای حامل ]محمدصدیق‌بن‌یحیی[ وزیر خارجه الجزایر به محض ورود به خاک ایران مورد تعقیب دو جنگنده عراق قرار گرفته و با راهنمایی برج مراقبت پایگاه تبریز اطلاع خطر را به او داده است.