خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مهدوی کنی چگونه امام جمعه تهران شد؟

مهدوی کنی چگونه امام جمعه تهران شد؟

تقاضای هاشمی از امام درباره حکم ربانی املشی

  • شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۶۱

  مطالعه و نوشتن خاطرات عقب مانده بیشتر وقتم را پرکرد. پیش از ظهر احمد آقا آمد و گفت گویا دادگاه دوسلدورف آلمان با مصونیت آقای صادق طباطبائی موافقت کرده و در صورت آزادی، به عنوان عنصر نامطلوب از آلمان اخراج می‌شود. ملاقات‌های امام بعد از دو هفته شروع شده و حالشان خوب است. از ایشان خواستم که حکم نصب آقای ]محمدمهدی[ربانی ]املشی[ در شورای نگهبان را به این شورا ابلاغ کنند. و گفتم به امام اطلاع دهند که برای هفته آینده آقای ]محمد رضا[ مهدوی‌کنی را برای نماز جمعه انتخاب کرده‌ام. قبلاً احمد آقا از طرف امام پیام آورده بود که هرکس را به جای خودم انتخاب می‌کنم، قبلاً به امام اطلاع دهم.از دفتر امام اطلاع دادند که آقای خامنه‌ای برای ملاقات امام آمده‌اند، من هم رفتم. امام را زیارت کردیم. حالشان خوب بود. نگران امنیت سفر آقای خامنه‌ای به هند بودند. توضیحاتی داده شد. البته باز هم خاطر جمع نبودند، بالاجبار راضی شدند. از ایشان تقاضا کردیم کمک مالی به حزب ]جمهوری اسلامی[ کنند. موافقت کردند که ده میلیون تومان بدهند. از این همه خرج حزب تعجب داشتند.بعد از ناهار دکتر هادی و آقای پوشنه گر که از هند برگشته بودند، آمدند از برنامه‌های خودشان در حاشیه کنفرانس غیر متعهدها گفتند و از ناامنی محیط برای آقای خامنه‌ای؛ نظرشان این بود که ایشان به هند نروند. امروز خبر رسید که صدام هم نمی‌رود. قرار شد عصر با ایشان ملاقات کنند و
نظرشان را بگویند و من هم تلفن کنم. عصر عفت به خانه فائزه رفت برای تنظیم جهیزیه او.آقای ]عبدالکریم[موسوی اردبیلی اطلاع دادند که فردا شب در منزل ایشان با ]جامعه[ مدرسین ]حوزه علمیه[ قم برای بحث در نظرات مختلف اقتصادی جلسه‌ای است و خواسته‌اند که من هم بروم.