خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

مذاکره حاج احمد آقا با آقای شریعتمداری در قم

  • دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۶۱

  در خانه ماندم. پیاده روی، سبزی کاری در باغچه و انجام کارها با تلفن و مطالعه درباره روایات مربوط به ازدواج از کارهای امروز بود. بناست در خطبه نماز جمعه آینده راجع به ازدواج خانم‌های شهدا صحبت کنم. امام هم تشویق کرده‌اند.ظهر احمد آقا و ]رضا[سیف‌الهی رئیس اطلاعات سپاه آمدند و گفتند، آقای شریعتمداری در مذاکره با سپاه قم به اطلاع خود از قصد قطب‌زاده اعتراف کرده است. قرار شد که از سپاه تهران بروند و رسماً از ایشان بپرسند. می‌گفتند ظاهراً یک روحانی دیگر هم مطلع بوده است.آقای خامنه‌ای تلفن کردند و گفتند آقای ]احمد[سکوتوره ]رئیس جمهور گینه[ و حبیب شطّی ]دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی[ به نمایندگی از سازمان کنفرانس اسلامی آمده‌اند و طرحی آورده‌اند که به خواسته‌های ما نزدیک است و جواب را باید پس از مشورت بدهیم. قرار شد که فردا صبح مشورت کنیم.تلفنی از بیمارستان  طرفه حال حاجیه والده را از دکتر خدادادی جراح چشم پرسیدم. گفت عمل را انجام داده‌ایم و حالشان خوب است. یک چشم عمل شده و چشم دیگر هنوز آب مرواریدش نرسیده است. ناهار را از بیرون گرفتیم، تنها خوردم.احمد آقا همراه مسئول اطلاعات سپاه عصر با هلیکوپتر به قم رفت. شب خبر آورد که آنها پیش آقای ]سیدکاظم[شریعتمداری رفته‌اند و از ایشان درباره توطئه کودتا بازپرسی کرده‌اند و مصاحبه‌ای هم انجام شده است.