خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مطلب مهم صیاد شیرازی و محسن رضایی چه بود؟

مطلب مهم صیاد شیرازی و محسن رضایی چه بود؟

تماس تلفنی آیت‌الله خامنه‌ای با هاشمی

  • جمعه ۸ بهمن ۱۳۶۱

 تمام وقت در خانه بودم، مطالعه و استراحت داشتم. با آقای خامنه‌ای تلفنی صحبت کردم. ایشان خواسته بود که امروز عصر در دفتر ایشان با آقایان صیاد شیرازی و محسن رضائی که برای مشورت در امری از جبهه آمده‌اند، مذاکره کنیم. درباره اسناد یکی از گروههای سیاسی اسلامی که به دست بچه‌های حزب ]جمهوری اسلامی[ افتاده صحبت شد.شب در مورد مطلب مهم آقایان صیاد]شیرازی[ و ]محسن[رضائی پرسیدم. کار مهمشان مشورت برای رفع اختلاف در طرح عملیات بوده. سعید لاهوتی که دوره آموزش را در پادگان می‌گذراند، می‌گفت بخشی از پنجاه پزشک سرباز، چپی و غیر مذهبی‌اند و بخشی از باقی مانده رفاه‌طلب و می‌گفت اکثریت آنها در پادگان رادیوهای بیگانه را می‌گرفتند و از ضعف تبلیغات سیاسی
ایدئولوژی گله داشت.