خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اقتدای ائمه جمعه سراسر کشور به هاشمی

اقتدای ائمه جمعه سراسر کشور به هاشمی

هاشمی در سمینار فرماندهان سپاه چه گفت؟

  • جمعه ۱۰ دی ۱۳۶۱

 در خانه ماندم. مطالعه و استراحت داشتم. مهدی و یاسر و ناصر همراه با آقاماشاالله پاسدار با گروه بنیاد شهید برای اسکی به آبعلی رفتند. عصر خیلی شاد و راضی برگشتند. احمد آقا ظهر آمد و راجع به ترمیم شورای عالی قضائی و آمدن آقایان مهدوی]کنی[ و افراد دیگری از شورای نگهبان به جای آقایان ربانی]املشی[ و مؤمن و جوادی]آملی[ بحث شد. امام اصرار به ترمیم دارند. تصفیه دادستانها توسط ستاد پیگیری نشان اشکال در آن سازمان است که ادعای شورای عالی قضائی بود. توسط ایشان پیغام دادم که عجله نکنند تا اطراف قضیّه خوب رسیدگی شود. درباره اصرار بر تنبیه معاون وزیر کار خواستم کوتاه بیایند. بی‌تقصیر است. با آقای ]موسوی[اردبیلی و امامی کاشانی هم در این خصوص مذاکره کردم. شب فیلم ]آهنگ[برنادت را دیدم. جالب بود.