خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

  • سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۶۱

سه شنبه 14 دی

  به جلسه علنی رفتم. در ماده نه طرح مالک و مستأجر اصلاحات مهمی شد که به دادگاه‌ها حق می‌دهد در مورد تشخیص عسرو حرج برای مستأجر از ]صدور[ حکم تخلیه خودداری نمایند. در اصل طرح سقف یک سال بود، این سقف را برداشتیم. ظهر گروهی از نمایندگان که به کردستان رفته بودند، راجع به اختلافات استاندار و سپاه و آقای موسوی نماینده امام گزارشی دادند. آقای فاضل هرندی هم از آلمان آمده و از اخلال نماینده یکی از نهادها در روابط حزب جمهوری ]اسلامی[ و دانشجویان می‌گفتند.عصر ملاقاتی با سفیر سوئد داشتم که می‌خواست موافقت ما را برای آمدن آقای اولاف پالمه نخست وزیر سوئد برای میانجیگری در جنگ جلب کنند و نظرات ما را بفهمد و تلاش داشت که اجازه آمدن سفیر انگلیس به ایران را بگیرد.سپس با ائمه جمعه گیلان ملاقات داشتم که از حزب ]جمهوری اسلامی[ شکایت داشتند و استاندار. ملاقاتی با ائمه جمعه اهل سنت سیستان داشتم که خواهان توجه بیشتر به اهل سنت سیستان بودند و اعلام وفاداری می‌نمودند.بعد از نماز مغرب با سفیر آلمان شرقی ملاقات کردم که از طرف رئیس مجلس آلمان شرقی مرا به آلمان دعوت کرد و شرحی از کمکشان در جنگ داد.چند نفر از جمعیت مبارزه با ]استعمال[ دخانیات آمدند و برای شروع ]کار[ مشورت کردند. کمک خواستند. آماری دادند. قرار شد با امام صحبت کنم. در مجلس هم نهضتی ]برای مبارزه با استعمال دخانیات[ بوجود آمده. شب به منزل آمدم. از جهاد سازندگی کهنوج آمدند و گزارشی از کارهای عمرانی کهنوج دادند که جالب بود.