خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

  • چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۱

چهارشنبه 24 آذر   صبح زود به مجلس رفتم. به خاطر برف و تأخیر نمایندگان، مجلس با تأخیر یک ساعته شروع شد. نطق‌های قبل از دستور را حذف کردیم. من هم به خاطر تأخیر نمایندگان کمی عصبی بودم و در اداره مجلس به بعضی از نمایندگان پرخاش کردم ولی آنها تحمل کردند. در تنفس برای گروهی از
کارگران عضو حزب جمهوری ]اسلامی[ صحبت کردم.ظهر پس از نماز چند ملاقات داشتم. تیمسار ظهیرنژاد رئیس ستاد ارتش آمد و برای اثبات وفاداری خود و ابراز برائت از بنی‌صدر و علاقه به خدمت به اسلام صبحت کرد. به ایشان اطمینان دادم. عصر دکتر ]عبدالله[جاسبی و همکاران مقدماتی دانشگاه آزاد آمدند. گزارشی دادند، من هم برایشان صحبت کردم. جلسه هیأت رئیسه داشتیم.پس از جلسه به مقر ریاست جمهوری رفتم. فیلمی از زندگی و شهادت قیس‌بن‌مسهرصیداوی تهیه کرده‌اند، تماشا کردیم، خیلی جالب است. بیش از دو ساعت فیلم است. آغاز حرکت بسیار خوب هنری است. آخر شب هم با رؤسای کشور درباره سیاست جنگ و سیاست اقتصادی و خارجی بحث‌های مفیدی کردیم و تصمیماتی اتخاذ شد. برای خواب به مجلس رفتم.ساعت دوازده اخبار را گرفتم. پیام مهمی از امام صادر شده که از افراط کاری‌ها و ایذاء مردم و تجسس و شنود و تصفیه‌های بیجا منع کرده‌اند. خیلی پیام مؤثری است. تحت تأثیر شرکت وسیع مردم در انتخابات صادر شده است.