خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

  • یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۱

یکشنبه 21 آذر   جلسه علنی داشتیم. به خاطر سرماخوردگی در منزل ماندم. آقای ]محمد[یزدی مجلس را اداره کرد. بحث در ماده 6 طرح اصلاحات ارضی بود که بازهم ناتمام ماند. سه روز همین یک ماده وقت گرفته، یک روز دیگر لااقل وقت خواهد گرفت. تمام روز مطالعه کردم.ظهر با آقای رئیس جمهور تلفنی صحبت کردم. راجع به کارهای آینده و ایجاد سازمان تحریر تاریخ انقلاب و از گرفتن اسناد جریان دادگاه منکرات از دادستان کل کشور و ایشان خبر دادند که فیلمی از قیس تهیه شده است و قرار شده چهارشنبه ببینم. فاطی به حزب ]جمهوری اسلامی[ رفت و من تنها ماندم.اول شب احمد آقا آمد و راجع به خوب برگزار شدن انتخابات صحبت کردیم. مجموعاً بسیار خوب شده. در بسیاری از موارد حتی تعداد شرکت کنندگان بیش از رفراندم ]12 فروردین 1358 [است؛ با اینکه دشمنان خیلی تلاش کردند که تعداد کم شود. شب مقداری با مهدی و یاسر کار کردم فردا امتحان دارند. مصاحبه‌ای هم با نشریه نگهبان انجام دادم.