خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • در ملاقات سید حسین خمینی با هاشمی چه گذشت؟

در ملاقات سید حسین خمینی با هاشمی چه گذشت؟

واکنش جالب هاشمی به فیلم محاکمه انقلابیون مصر

  • شنبه ۱۳ آذر ۱۳۶۱

  تمام وقت در خانه بودم. بیشتر مطالعه می‌کردم؛ کتاب خمس آقای منتظری و گزارشها. ظهر عفت مهمان داشت. یاسر هم که دیشب به خاطر غذاهائی که بیرون خورده، امروز کسل بود و در خانه ماند. اعظم همسر محسن امروز با مادرش از رفسنجان آمد. آقا جلال رفت آنها را از فرودگاه بیاورد. چمدانی از خواهرش آذر گم شده بود و آنها هم به منزل او رفته‌اند. فاطی هم مطابق معمول به حزب]جمهوری اسلامی[ رفت و فائزه در کنکور پزشکی هم شرکت کرده، گویا قبول نشده است.عصر از کارگرانی که کنار منزل مشغول ساختن دو اتاق برای پاسداران هستند، دیدن کردم. بناست پیش ساخته باشد. آهن زیادی به کار برده‌اند، صرف نمی‌کند و خیلی هم پیش ساخته نیست. به جای جوشکاری پیچ و مهره می‌کنند. شب بیشتر به تلویزیون نگاه کردم. خبر مهمی نداشت. محاکمه سیصد تن در مصر را نشان داد، خیلی شبیه به مسلمانان انقلابی ایران بودند و شعار شهادت و رفتن به بهشت می‌دادند؛ جالب است. عصر آسید حسین ]خمینی[ نوه امام آمد و نامه‌ای از آیت‌الله مرتضی حائری آورد که برای سفر یک نفر فلج به خارج ]از کشور[ کمک خواسته بود.