خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نگرانی حاج احمد آقا از تخریب خاتمی

نگرانی حاج احمد آقا از تخریب خاتمی

بستری شدن همسر هاشمی بخاطر کسالت عصبی

  • چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۶۱

تا ساعت سه بعد از ظهر در منزل بودم. احمد آقا آمد و راجع به این که علیه چهره‌هایی مثل آقایان ]سیدمحمد[موسوی خویینی‌ها و ]سیدمحمد[خاتمی و... تلاش می‌شود نگران بود. دیشب آقای ]سیدمحمد[موسوی خویینی‌ها هم همین مطلب را به من گفت. خاطرات عقب مانده را هم نوشتم.عصر هیئت رئیسه مجلس جلسه داشت. برای تعدیل حقوق کارکنان مجلس، رفع تبعیض و بالابردن حقوق کارکنان عادی تصمیماتی اتخاذ شد. چون کمیسیون‌ها جلو افتاده‌اند و گزارش‌های آنها متراکم شده، قرار شد که در هفته‌های آینده چهار جلسه علنی داشته باشیم.از ستاد نماز جمعه آمدند و درباره ساختن مصلاّی بزرگ در عباس آباد و بودجه نماز جمعه و تبلیغات آن مذاکره کردیم. شب در مجلس ماندم و راجع به درس مواضع مطالعه کردم و به اخبار گوش دادم.آخر شب تلفن کردند که عفت به ناراحتی قلبی مبتلا شده و پزشک امام او را به بیمارستان منتقل کرده است. از بیمارستان پرسیدم، گفتند که کسالت عصبی است و قلب سالم است و پس از معاینه
به خانه برگشته است. آقای ]محمد[امامی‌کاشانی آمد و راجع به مطالب خطبه‌های جمعه آینده مشورت کرد. فتوحات جدیدی در جبهه ]عملیات[محرم، در داخل خاک عراق گزارش شده است.