خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

  • سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۱

سه شنبه 18 آبان 

  در جلسه علنی بحث درباره وزرای جدید بود. من هم در موافقت با آنها صحبت کردم. هرسه نفر
رأی اعتماد گرفتند. بعد از ظهر با سفیر الجزایر و سفیر یمن جنوبی ملاقات داشتم. اظهارات دوستانه زیادی داشتند. کمیته کشاورزی جهاد هم آمد و گزارشی از کارها و ابتکاراتشان دادند.شب در دفتر رئیس جمهور با حضور نخست وزیر، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی، وزیر بازرگانی و آقای ]محمدرضا[مهدوی]کنی[ از شورای نگهبان، برای تصمیم گیری درباره سرنوشت لایحه‌ای که از شورای نگهبان برگشته مذاکره داشتیم و قرار شد که به دولت اجازه داده شود که مواردی از صادرات و واردات را به بخش خصوصی واگذار کند. نظری هم هست که از اصل 44 قانون اساسی هم همین مستفاد می‌شود که حاکمیت در اختیار دولت است، نه انحصار در اجرا.شب به منزل آمدم. فیلمی از عملیات ایران در خاک عراق ـ در مناطق نفتی و شهرک زبیدات ـ دیدم. آخر شب همشیره مرحوم آقای شهاب ]الدین[اشراقی آمد و برای نجات فرزندش احمد از زندان که جزء گروهک‌هاست و به پنج سال محکوم شده است، کمک خواست. عصر هم گروهی از علمای قزوین آمده بودند و راجع به خبرگان و ضرورت کاندیدا شدن آقای ]سیدمحمدموسوی[خویینی‌ها از قزوین گفتند. ]جامعه[مدرسین]حوزه علمیه[ قم و ]جامعه[روحانیت مبارز]تهران[ مخالف کاندیدا کردن ایشانند.