خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

پیگیری تلفنی امور + چند ملاقات خصوصی

  • شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۶۱

شنبه 21 فروردین


 

 تمام وقت در خانه ماندم. بیشتر مطالعه کردم و با تلفن کارها را انجام دادم. کمی پیاده روی در حیاط و چند ملاقات هم داشتم.