خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • جلسه هاشمی با فرماندهان سپاه

جلسه هاشمی با فرماندهان سپاه

خبر آیت‌الله خامنه‌ای از طرح ترور هاشمی در عاشورا

  • سه شنبه ۴ آبان ۱۳۶۱

  صبح زود آقای ]محمدرضا[فاکر آمد و درباره تنبیه متخلفان مجّله امید انقلاب توضیحاتی داد. برای انتقال آقای ]عباس[شیرازی از بازرسی کل کشور به سپاه مشورت کرد.تا ظهر به کارهای اداری پرداختم. عراقی‌ها به دزفول و ایلام حمله هوایی کرده‌اند، بیش از بیست نفر را شهید و بیش از صد نفر را مجروح و صد خانه را خراب کرده‌اند. یک مقام عراقی گفته است،
اسلحه‌ای در اختیار دارند که به زودی به کار می‌برند و یکصد هزار نفر را نابود می‌کنند. سلاح اتمی و شیمیایی هم نیست و چنین چیزی برای ما شناخته نیست. کمی بررسی و با مسئولان مذاکره شد. احتمال می‌رود که بلوف باشد؛ شاید هم واقعیت.عصر گروهی آمدند و از فکر تکمیل نیروگاه بوشهر، انتقاد داشتند ولی نتوانستند مرا قانع کنند. دکتر ابتکار و مهندس سلطان‌زاده از جهاد هم بودند. آقای ]محمدعلی[نظران هم آمد و راجع به ضعف فرماندهان نیروی هوایی و آینده اطلاعات گفت. آقای دکتر خوانساری و سروان دادفر از وزارت دفاع آمدند و گزارش سفرشان به اصفهان برای بررسی امکان استفاده از اختراع آقای طهماسبی جهت دفاع در مقابل حملات موشکی را دادند؛ حاضر نشده است که به اینها اطلاعاتی بدهد. قرار شد که تعقیب شود. هم چنین ابتکارشان را در استفاده از رادار  A.D.S4کرج برای سایت هاگ‌های تهران مطرح کردند. موفقیت خوبی است که بتوانیم هاگ‌ها را فعال‌تر کنیم و مشکل کمبود قطعه را جبران کنیم.مدیران عامل بانک تجارت و صنعت و معدن هم آمدند و راجع به حذف ربا و صنایع مصادره شده بحث کردند و نگران استفاده سرمایه‌داران از حذف بهره و برگشت صنایع به آنها بودند. شب در دفتر امام با فرماندهان سپاه جلسه داشتیم. امام فرموده‌اند که سپاه سازمان و نظم نظامی بگیرد و انضباط آهنین برقرار شود و سلسله مراتب به وجود آید. در این‌باره بحث کردیم و قرار شد که ابتدا زمینه سازی و سپس اقدام شود؛ لابد مخالفانی هم دارد. آقای رئیس جمهوری تلفن کردند و از سوء قصد احتمالی به اینجانب در روز عاشورا خبر دادند که سپاه اطلاع داده است. قرار شد که مواظبت بیشتری بشود.