خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۶۱

پنجشنبه 19 فروردین

  تا ساعت هشت مطالعه کردم. آقای طهماسبی آمد. ترتیب آزمایش اسلحه را با سرهنگ سلیمی ]وزیر دفاع[ و دکتر ]حسن[روحانی دادم. جلسه علنی مجلس در ساعت هشت ونیم تشکیل شد. قبل از دستور، درباره سالگرد شهادت آقای ]سیدمحمدباقر[صدر در عراق صحبت کردم و دولت عراق را به خاطر اخراج گروهی از عراقیان سرزنش کردم.


 

خبر رسید که به آقای ]جواد[منصوری معاون وزارت خارجه سوء قصد شده که ایشان مجروح و پاسدارانش شهید شده‌اند. کار آیین نامه در مجلس تمام شد. ظهر و عصر ملاقات‌هایی داشتم. آقای لطیف صفری ]نماینده اسلام آباد غرب [طرحی برای استفاده از دانه بلوط برای دان مرغ ارائه داد.عصر در کلاس مواضع ]حزب جمهوری اسلامی[ درس اقتصاد گفتم. اول شب مطالعه کردم و ساعت هشت به خانه آمدم. خبر رسید که ]صادق[قطب‌زاده و گروهی دیگر به اتهام توطئه کودتا و قصد قتل امام بازداشت شده‌اند.