خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

لذت غبار روبی از مضجع شریف رضوی

  • جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۶۱

جمعه ۱۵ مرداد

  نماز جمعه را به عهده آقای [محمد ] امامی کاشانی گذاشتم و به دعوت آقای[ عباس واعظ] طبسی برای سخنرانی و رسیدگی به امور خراسان و شرکتش در مراسم غبارروبی مرقد امام رضا به مشهد رفتم.

همراهان به هتل توس ـ محل سکونت وزرا و استانداران که برای سمینار آمده بودند ـ رفتند و من در حرم در دفتر آقای طبسی ماندم.

عصر برای انبوه جمعیت زوّار و مردم مشهد سخنرانی کردم. بسیاری از علما و مسئولان آمدند و ملاقات کردیم.

 شب پیش‌نمازان آمدند. شب با تهران تماس گرفتم و در مورد سفر هندوستان با وزیر خارجه صحبت کردم، چون هنوز در تردیدیم.

درباره مطالبی که وزیر خارجه ترکیه آورده، گفتند که بیشتر می‌خواهد چیزی بفهمد. شب همان‌جا خوابیدیم