خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۶۱

پنجشنبه 14 مرداد   جلسه علنی داشتیم. طرح شوراها و سؤالات و انتخاب اعضای کنفرانس بین‌المجالس مطرح بود. ظهر دونفر از قم آمدند و برای حوزه، چاپخانه و امکانات دیگری می‌خواستند. آقای
]مهدی[سعیدی از روابط عمومی ]مجلس[ درباره انتشار سخنرانی‌های قبل از دستور من مشورت کرد. عصر آقای طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان آمدند و راجع به مسایل شهر و رفع اختلافشان با حزب و سپاه و... مذاکره شد.مصاحبه‌ای درباره فلسفه حج داشتم* و ملاقاتی با اردوی دانش آموزان حزب جمهوری ]اسلامی[ و ملاقاتی با بهزاد نبوی که عازم کره شمالی بود. شب به خانه آمدم. آقای فخرالدین حجازی که از هند آمده گفت که دوستان ترجیح می‌دهند که من از سفر هند به خاطر اظهارات خانم ]ایندیرا[گاندی در آمریکا که از انقلاب اسلامی انتقاد کرده است، منصرف شوم. سفر مورد تردید قرار گرفته و به مشورت پرداختم.