خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۶۱

سه شنبه 12 مرداد   جلسه علنی داشتیم. طرح شوراها و دو سئوال در دستور بود و صحبت پیش از دستور نمایندگان. ظهر آقای ]محی‌الدین[فاضل هرندی آمد و گزارش سفرش را به اروپا برای ارشاد انجمن‌های اسلامی دانشجویان داد و از سفیر ما در بن گله داشت و گفت بین آقای مقدم روحانی مسجد هامبورگ و دانشجویان اتحاد ایجاد کرده است.عصر معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها آمدند، برای آنها صحبت کردم* و از آنها خواستم که فعال باشند و عامل هماهنگی مجلس و دولت باشند. معاونان وزارت ارشاد هم آمدند و از وضع
وزارتخانه انتقاد داشتند. آقای گلسرخی آمد و مقداری از وضع هندوستان گفت. که هند حاضر نبود به ایشان ویزا دهد، اخیراً حاضر شده است؛ قرار شد که همراه من به هند بیاید.گروهی از وزارت بازرگانی آمدند و درباره علت رکود لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی توضیح می‌خواستند. شب شورای عالی دفاع داشتیم. در مجلس آقایان ]علی[صیاد شیرازی و محسن رضایی گزارش وضع جبهه و عملیات رمضان را دادند. موفق نبودند و عراقی‌ها سخت دفاع می‌کنند و استحکامات عظیمی برای دفاع درست کرده‌اند. شب قرار بود شام را با آقای منتظری در منزل آقای ]مرتضی[مقتدائی باشیم. به خاطر خستگی نرفتم. آقای خامنه‌ای رفتند و من شب در مجلس خوابیدم. آخر شب محسن از اهواز تلفن کرد.