خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

مباحثه با آیت الله منتظری

  • جمعه ۸ مرداد ۱۳۶۱
هاشمی رفسنجانی و تشریح علل ورود به خاک عراق در خطبه های نماز جمعه

جمعه ۸ مرداد

  اول صبح از قرارگاه کربلا اطلاع دادند که نیروهای ما پس از انهدام نیروی دشمن، از ترس محاصره به محل قبلی برگشته‌اند. به این امر راضی نیستم و قرار شد که در شورای عالی دفاع بحث شود.

 نماز جمعه را اقامه کردم. خطبه‌ای راجع به اقتصاد و ارزش اضافی و خطبه‌ای درباره علل ورود به خاک عراق بود

. ناهار برای دیدار آیت‌الله منتظری به منزل آقای ربانی املشی رفتم. آقای نخست‌وزیر و آقای موسوی اردبیلی هم آمدند و راجع به نظم در دادگاه‌های انقلاب و استعفای شورای عالی قضایی، گمرک‌ها و سازمان صنایع ملی که کارخانه‌های مردم را بی‌دلیل مشمول بند ج می‌نماید، صحبت شد و مقداری هم بحث فقهی درباره نیابت در حیازت مباحات داشتیم.

اول شب دکتر وحید] دستجردی[به خانه آمد و راجع به مسائلی چند ازجمله وضعیت زندان اوین صحبت شد. شام در منزل آقای انصاری زرندی مهمان بودیم. جمعی از اعضای دفتر امام هم بودند. دیروقت به خانه آمدم. محسن و عفت بیدار بودند و کمی بیدار ماندیم و صحبت کردیم