خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۶۱

سه شنبه 15 تیر

  بعد از برنامه سحری خوابم نبرد. ساعت شش و نیم به مجلس رفتم و تا ساعت هشت گزارش‌ها را
خواندم. اخبار می‌گوید که فلسطینی‌ها با مخالفان قراردادی امضا کرده‌اند که نیروهای نظامیشان را از لبنان بیرون ببرند. حافظ اسد هم به عربستان رفته است و مثل این که راه حل آمریکایی، دارد جا می‌افتد. جلسه علنی مجلس را درباره طرح خط مشی صداوسیما گذراندیم.ظهر گروهی از اعضای کمیسیون ارشاد آمدند و راجع به وزیر ارشاد مطالبی داشتند؛ تحریکاتی در پشت ظواهر وجود دارد.آقای ]مصطفی[کفاش زاده آمد و نامه محرمانه امام را آورد که به فرمانده سپاه نوشته‌اند و از ضعف حفاظت شخصیت‌ها و نوع مراقبت از شهید صدوقی انتقاد کرده‌اند. عصر خلیفه‌های ارامنه تهران، جلفا و ارومیه آمدند و از تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص لزوم تعلیم مطالب دینی آنها به زبان فارسی و منع تعلیم در مدارس رسمی با زبان ارمنی شکایت داشتند و از جلوگیری از بنای کلیسایی در گرگان و....سرهنگ کتیبه رئیس اداره دوم ستاد مشترک آمد و از ستاد گله داشت و پیشنهاد می‌کرد که سرهنگ سلیمی رئیس ستاد و رحیمی معاونش وزیر دفاع شود. گروهی از رؤسای آموزش و پرورش تهران آمدند و از آقای ]علی‌اکبر[پرورش ]وزیر آموزش و پرورش[ که معاونان همفکرشان را عزل کرده شکایت داشتند. آقای غروی هم آمد و از فشار روی بازار شکایت داشت. مصاحبه‌ای با تلویزیون درباره آقای شهید صدوقی کردم*. افطار را در مجلس بودم و شب به خانه آمدم.