خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را چه کسی خواند؟

  • جمعه ۱۷ مهر ۱۳۶۰

 مراسم تنفید ریاست جمهوری آقای خامنه ‏ای توسط امام بود. نمایندگان‏مجلس، وزرا وشورای [عالی]قضائی و شخصیتهای دیگر دعوت شده بودند. درحسینیه جماران، خدمت امام‏رسیدیم. خیلی با حال بود. آقای خامنه‏ای هم‏ حرفهای خوبی زدند و امام هم مطالب خوبی‏گفتند. احمد آقا هم حکم وگزارشها را خواند.

 نماز عید قربان و جمعه امروز را، من به عهده آقای [محمد]یزدی نایب رئیس‏ مجلس ‏گذاردم. برای معرفی افراد شایسته، بعد از مراسم در دفتر امام با جمعی ازشخصیتها و دوستان ‏نشست داشتیم. ناهار را به خانه آمدم و آقای خامنه‏ ای‏ مهمان بودند. عصر در دفتر آقای رئیس‏ جمهور، شورای عالی دفاع تشکیل شد.گزارش جبهه ‏ها را تیمسار ظهیرنژاد و سرهنگ صیادشیرازی دادند. شیرازی وضع بارزانی ها و طالبانی ها را گفت. معتقد است کردهای بارزانی نسبتاً با صداقت همکاری می‏ کنند و حتی با کردهای ضدانقلاب ایران، می‏ جنگنند. طالبانی ها دوروئی می ‏کنند و می ‏خواهند فریب بدهند. با کردهای ضدانقلاب داخلی همکاری دارند.اخیراً با ما درگیر شد ه ‏اند.

 برنامه ‏های آینده جنگ، بررسی شد. طرح آقای ظهیرنژاد، سپاه و نیروی زمینی‏ مطرح‏ گردید. به طرحهای نیروی زمینی اولویت دادیم و طرح تیمسار ظهیرنژاد هم تصویب شد.مسائل دیگر مربوط به جنگ هم مطرح شد.

 آقای خامنه‏ ای به خاطر نقاهت، نتوانستند تا آخر بمانند. جلسه شش ساعت‏ طول کشید وکار گشا بود. آخر شب که می‏خواستم به خانه بیایم، خبر آوردند که‏ کمیته ‏ها خبر می ‏دهند در بین‏ راه دام گسترده‏ اند، ولی من این را جنگ روانی تلقی‏ می‏ کنم و به خانه آمدم.