خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

تلاش مهندس سحابی برای اقناع نمایندگان

  • تهران
  • شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۶۰

 شنبه 22 اسفند    16 جمادی الاول - 13 مارس

 صبح زود به مجلس رفتم. لایحه بودجه مطرح بود و بحث در کلیات بود.بعدازظهر چند ملاقات داشتم. شب را در مجلس ماندم. خبر مهمی نداشتیم. گزارش های زیادی جمع شده بود، مطالعه کردم. مخالفان بودجه بیشتر با سیاستهای جدید مخالفت می‏ کنند. بعضی‏ ها هم خواهان‏ ریاضت بیشترند.

 بودجه امسال، از طرف دولت نسبتاً خوب تدوین شده ولی در کمیسیون بودجه ‏مقداری ازاتکاء به نفت کاسته شده و اتکاء بر مالیات ها زیاد شده که بعضی نگرانند، باعث تورم شود وعده ‏ای از نمایندگان خیال می ‏کنند، سوء نیت در کاربوده. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آقای‏ مهندس [عزت ‏الله] سحابی مقداری‏ تلاش کرد که نمایندگان از تورم زایی بودجه چیزی نگویند،ولی نمایندگان ‏نپذیرفتند.