خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

برنامه ریزی برای برخورد با کودتای احتمالی

  • تهران
  • دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۶۰

شب در مجلس خوابیده بودم. صبح زود ساعت پنج ونیم، کمیسیون آئین‌نامه داشتیم. ساعت هشت صبح، جلسه علنی شروع شد. امروز بحث‌های موافقان خیلی خوب بود. صحبت آقای خامنه‌ای که بعد از سوءقصد، برای اولین بار در مجلس صحبت می‌کردند، اثر زیادی در اقناع نمایندگان داشت. آقای باهنر، خوب دفاع کردند و کابینه رأی خیلی خوبی آورد. فقط یک نفر رد شد: آقای مهندس تاج گردون نامزد وزارت راه، به خاطر شایعه‌ای نادرست؛ آرای زیادی درباره ایشان ممتنع بود. تا ساعت چهار بعدازظهر جلسه ادامه داشت.

عصر مصاحبه‌ای با پیام انقلاب درباره آقای بهشتی داشتم و مصاحبه‌ای با رادیو درباره زندگی خودم. آقای محمد زاده هم آمد و از سختگیری‌های فرهنگ و هنر و کارشکنی‌های تلویزیون در کارش - که تولید و واردکردن فیلم‌های دینی است - شکایت داشت.

 عصر، آقای باهنر تلفن کردند و درباره اخباری از منابع مختلف، در خصوص تکون یک توطئه از طرف سلطنت‌طلب‌ها و تحرک‌های مخالفان در شمال غرب صحبت کردند.

 شب به خانه آمدم و احمد آقا هم در همین موضوع و موضوعات دیگر صحبت داشتند. قرار شد، فردا عصر دراین‌باره و درباره مدیریت ارتش جلسه‌ای داشته باشیم.