خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

سه مصاحبه در یک عصر بهاری

  • تهران
  • شنبه ۹ خرداد ۱۳۶۰

 جلسه علنی داشتیم وبحث بودجه بود. سخنرانی‌ها طولانی بود و اداره آسان و کمتر نیاز به‌دخالت داشتم. تا آخر جلسه ماندم. چون شنبه بود و عده‌ای دیر آمدند؛ به خاطر رفتن به سفر، سه ساعت جلسه دیر تشکیل شد. عصر جبران کردیم و اسامی غائبان را دادیم و در اخبارصداوسیما خوانده شد. مؤثر افتاد بعضی‌ها را گله‌مند کرد.

 عصر، مصاحبه‌ای با کیهان و امید انقلاب و مجله دیگری در خصوص پانزده خرداد و مجلس داشتم. آقایان محسن رضائی و محمدزاده آمدند. درباره کیفیت حرکت بعد از بیانات ‌امام بحث کردیم. شب را در مجلس خوابیدم. برای استراحت بیشتر، فرصتی شد برای مطالعه ‌بسیاری از گزارشات و مکاتبات که روی میزم، جمع شده بود.

 شب، خبر دادند که ازبیرون به یکی از پادگانهای ارتش تیراندازی شده است. این عمل‌چند هفته پیش هم اتفاق افتاده بود. لابد برنامه‌ای است که باید عوامل و اهداف آن را کشف‌کرد.

خبر رسید که باند تروریست بندرعباس که اخیراً چند ترور انجام داده بودند، به‌دام افتاده‌اند؛ جالب است و خبر رسید که چندتن از اشرار بلوچستان که در ترور روحانی متعهد اهل سنت زابل « حسین بر» و کشتن ژاندارم ها دست داشتند، دستگیر شده‌ اند.