خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

امام در مورد احمد آقا انعطاف ناپذیر است.

  • چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۶۰
عفت از کم به خانه آمدن من ناراحت است.

برای اینکه تذکرات و مشورت‌هایی با امام داشتم، صبح زود به مجلس نرفتم و از آقای موسوی‌خوئینی‌ها خواستم، مجلس را اداره کنند. ساعت هشت و نیم صبح، خدمت امام رسیدم. از ایشان تقاضا کردم که در این ایام به خاطر تواتر گزارش‌های انجام توطئه، از پناهگاه موجود در محل اقامت استفاده کنند، ولی ایشان معلوم نیست این پیشنهاد را بپذیرند.

 به ایشان، پیشنهاد عضویت احمد آقا را در شورای عالی دفاع کردم، نپذیرفتند. ایشان با تصدی هرگونه پستی از طرف احمد آقا مخالف‌اند و انعطاف‌ناپذیر. قبلاً پیشنهاد عضویت در شورای انقلاب داده بودیم که قبول نکرده بودند. قرار بود، امام اعلام اعمال ولایت‌فقیه در مورد تصمیمات ضروری دولت و مجلس، در خصوص اصلاحات نمایند که هنوز در تردیدند و خوف دارند که مجریان، مثل گذشته افراط کنند و حقوق مردم را ضایع نمایند. قرار شد موارد لازم را به ایشان بگوییم، اگر ضروری دانستند، در همان موارد اعمال‌نظر کنند.

ساعت ده صبح به مجلس رسیدم و بعد از تنفس، جلسه را اداره کردم. شش ماده از لایحه بازسازی و چند اعتبارنامه تصویب شد.

بعدازظهر جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب داشتیم که به خاطر نیامدن رؤسای شعب، تشکیل نشد. در جلسه هیئت‌رئیسه درباره اختیارات و وظائف هیئت‌رئیسه در خصوص اداره مجلس، بحث کردیم و تصمیماتی اتخاذ شد. در مورد برنامه هفته بعد و همچنین شرکت در بین‌المجالس هاوانا تصمیم گرفتیم.

 شب، کارهای عقب‌مانده را انجام دادم و گزارش‌ها را خواندم و متن فارسی خطبه عربی نماز جمعه را نوشتم که ترجمه کنند.

ساعت 9 شب به خانه آمدم. عفت از کم به خانه آمدن من ناراحت است، ولی برای مراعات امنیت فعلاً چاره‌ای جز این نداریم. امروز و دیروز و تقریباً هرروز تعدادی از تروریست‌های مجاهدین خلق و پیکاری و... بازداشت یا مجازات شده و چندین عمل تروریستی، واقع می‌شود.