خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

گله هاشمی از رجایی و باهنر چه بود؟

  • تهران
  • یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۶۰

جلسه علنی داشتیم. طرح اراضی شهری تمام شد. ولی فکر می‌کنم شورای نگهبان ایرادهای زیادی بر آن بگیرد. [پرویز] ملک پور نماینده زردشتیان، به نحوی در نطق پیش از دستور، از خرابکاران دفاع کرد و دولت را متهم به‌شدت عمل و خشونت درباره آنان کرد؛ من هم با مطرح کردن ترور آیت، حاکم شرع اصطهبانات، انفجار بانک صادرات ایران در لبنان توسط مجاهدین و حمایت فالانژیست‌ها، حرف‌های او را خراب کردم. ادامه اداره مجلس را به عهده آقای خوئینی‌ها گذاشتم و کارهای دفترم را انجام دادم و ناهار را با احمد آقا خمینی، در منزل قرار گذاشتیم و ساعت سه بعدازظهر هم با دکتر عالی، مهندس حریری و مصلحی در منزل.

در دو ساعت فاصله بین ملاقات احمد آقا و آن‌ها استراحت داشتم. دکتر عالی و همراهان درباره لزوم مدارا با مجاهدین خلق و مراعات نهضت آزادی و کمتر کوبیدن آن‌ها و حفظ اعتبار آن‌ها حرف داشت. در مورد مجاهدین، گفتم ما راه را برای افرادی که توبه کنند و دست از خرابکاری و ترور بردارند، باز گذاشته‌ایم؛ ولی اگر بخواهند تروریست و محارب باشند، چه‌کاری جز اجرای قانون اسلام، از ما ساخته است؟ در مورد نهضت آزادی، گفتم ما از اول انقلاب همیشه به آن‌ها میدان دادیم و کارها را به آن‌ها سپردیم، ولی آن‌ها به خط امام وفاداری نکردند و جانب بنی‌صدر و مجاهدین را گرفتند و روزنامه میزان و مجلس را به نفع آن‌ها استخدام کردند و اکنون هم به‌عنوان مخالف سیاسی، بدون حمایت از تروریسم، می‌توانند ادامه حیات دهند و روزنامه داشته باشند. چیزی برای ادعا و گفتن نداشتند. مهندس حریری، متصدی شرکت طاهر، مربوط به اموال خیریه [ابوالفضل] تولیت است و از طرف دادگاه انقلاب، مورد سؤال قرارگرفته و نسبت به سرنوشت آقایان شانه چی و علی بابائی، خائف بودند.

 عصر، در شورای مرکزی حزب در دفتر آقای باهنر شرکت کردم. بعضی از اعضاء، از اینکه نظرشان در کابینه مراعات نمی‌شود، گله داشتند. گفتم من هم گله‌دارم. ولی حق آقای باهنر و آقای رجائی است و کابینه حزبی نیست و حزب باید دولت را تأیید کند.

در جلسه شورای تأمین هم شرکت کردم. بحث درباره کیفیت رفتار با قشقایی‌ها بود که تصمیماتی اتخاذ شد. با آقای رجائی و باهنر، درباره کابینه هم بحث کردیم. شب را در مجلس خوابیدم.