خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

  • تهران
  • شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

امروز جلسه مجلس نداشتیم. در خانه، کارهایی انجام دادم. سلمانی آمد برای اصلاح و سپس برای عیادت آقای خامنه‌ای به بیمارستان رفتم. افسرده شده‌اند و ضعیف. آقای اشراقی هم هنوز در اغماء هستند. نزدیک ظهر به مجلس رفتم. گزارش‌ها را خواندم و کارهای اداری را انجام دادم. احمد آقا تلفن کرد و مشورت‌هایی داشت.

عصر مصاحبه‌ای با تلویزیون اسپانیا و مصاحبه‌ای با تلویزیون نروژ داشتم و ملاقاتی با آقای سفیر هندوستان که آمدن نمایندگان غیر متعهدها، در مورد جنگ با عراق را زمینه‌سازی می‌کرد.

انجمن اسلامی بانک‌ها آمدند و از ادامه خط بنی‌صدر در بانک‌ها، شکایت داشتند. کم‌کم دارند با [محسن] نوربخش هم مخالفت می‌کنند. انجمن اسلامی صنایع نظامی هم همراه آقای [علی‌محمد] بشارتی آمدند و نارضایتی‌ها را می‌گفتند. گزارش‌های شهربانی و خبرگزاری پارس را خواندم. ترور و تخریب زیاد است. از تحقیقات سپاه پاسداران هم آمدند و گله از عدم تصفیه افراد ناسالم داشتند. درباره یک کارمند اخراجی هم بررسی کردم، ظاهراً بی‌تقصیر است؛ باید جلوی این افراط‌کاری‌ها گرفته شود.

 افطار به خانه آمدم. عفت، مهدی و یاسر به رفسنجان رفته‌اند و فاطی و سعید در خانه بودند. شب آقای دعاگو و شیخ عطار آمدند و برای حزب، مبلغی کمک آوردند و آقای [سید محمود] دعاگو برای حفاظت خودشان و کاری در خارج حزب و رسیدن من به کار تنظیم فیش‌های قرآن، مذاکره داشت.