خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

از نماز جمعه تا عیادت از آیت الله خامنه ای

  • تهران
  • جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۶۰

اول وقت، در دفتر کارم مشغول مطالعه شدم. خطبه‌های نماز جمعه را تنظیم کردم. تا ساعت ده ونیم در دفترم ماندم. به دانشگاه تهران رفتم. آقای [عبدالمجید] معادیخواه، سخنران پیش از خطبه‌ها بود و فرزند شهید آیت هم کمی صحبت کرد.

دو خطبه درباره شهادت 72 تن و تروریسم ایراد کردم و نماز جمعه خواندم و به منزل آمدم. بعدازظهر خانم شهید مطهری آمد و سفارش‌های امنیتی و حفاظتی داشت.

 ساعت سه ونیم، به عیادت آقای خامنه‌ای، به بیمارستان قلب رفتم، حالشان بهتر است و همین روزها، بناست از بیمارستان بیرون بیایند.

به جلسه شورای عالی دفاع، در ستاد مشترک ارتش رفتم. فرماندهان همه لشکرها آمده بودند و گزارش عملیات را دادند.

 آقای صادق طباطبائی که در خارج برای خرید اسلحه به سرمی‌برد، آمد و گزارشی از خریدها داد. گزارش برگشتن هواپیمای ربوده‌شده توسط بنی‌صدر و رجوی با دو خلبان را دادند. گزارشی هم از تحقیقات [داده شد]، درباره ربودن هواپیما و گفته شد که مصر هواپیمای ربوده‌شده را پس نمی‌دهد. ساعت ده ونیم شب، جلسه تمام شد.