خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

اداره جلسه مجلس، جلسه آیین نماه، مصاحبه ، دوسه دیدار سیاسی، جلسه مشورتی یازده و نیم شب و گرفتن گزارش ها، برنامه های یک روز هاشمی بود که در انتها نوشت:در دفترم خوابیدم.

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۶۰

برخورد دکتر [موسی] زرگر در مجلس در رابطه با انتخاب دکتر منافی، به‌عنوان وزیر بهداری و بازداشت همسر دکتر فاضل - به اتهام همکاری با مجاهدین، بعضی را عصبانی و بعضی را خوشنود کرد. دستور جلسه بحث در لایحه بازسازی بود و چند اعتبارنامه تصویب شد.

 بعدازظهر کمیسیون آئین‌نامه داشتیم که رسمیت نیافت و مصاحبه‌ای با مجله ایتالیائی داشتم.

 ملاقاتی با نماینده صلیب سرخ در ایران [داشتم] که از اجازه نیافتن برای ملاقات زندانیان در دوماهه اخیر شکایت داشت.

دیداری [داشتم] با سفیر فلسطینی که از ما استمداد می‌کرد و مشکلات خودشان را شرح می‌داد.

 شب، جلسه‌ای مشورتی در دفتر من با حضور آقایان رجائی، باهنر، [موسوی] اردبیلی و [بهزاد] نبوی تشکیل شد و تا ساعت یازده ونیم شب ادامه داشت. درباره تصفیه نفت که مشکل کمبود سوخت داریم، رفتار با نیروهای میانه غیر مخالف، غیر مکتبی و کمک به فلسطینی‌ها و سازمان امل لبنان و... بحث کردیم و تصمیماتی گرفتیم.

 امروز، یکی از مراکز مهم تروریست‌های مجاهدین خلق کشف و محاصره شد و پنج ساعت درگیری ادامه داشت و بالاخره با دادن شش شهید و چند مجروح، شانزده نفر دستگیر و دو نفر از آن‌ها کشته شدند، گویا از افراد سطح بالا و فعال مجاهدین هستند.

چند مورد سوءقصد هم داشته‌ایم. قایقی از ژاندارمری هم با یک مکانیسین، امروز مفقود شده، گویا فرار کرده.

آقای موسوی اردبیلی به خاطر مراعات امنیت، در مجلس ماندند و من هم در دفترم خوابیدم.

آقای مهندس غرضی از ژنو تلفنی صحبت کرد. وضع کنفرانس اوپک را گزارش کرد و درباره قیمت نفت و نظر عربستان سعودی، با اصرار به پایین نگه‌داشتن قیمت و بالا نگه‌داشتن سطح تولید گفت. ما نظر دادیم که در صورت توافق همه اعضاء روی 35 دلار برای هر بشکه، موافقت کند و اگر اجماع نبود، روی همان 36 دلار بماند.