خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

تصور ناصحیح موسوی اردبیلی در باره رفتار امام خمینی چه بود که هاشمی به ایشان دلداری داد؟

  • تهران
  • سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۶۰

امروز هم مجلس، درباره طرح الحاق دادگاه‌های انقلاب به دادگستری بحث داشت. از شورای نگهبان برگشته، اصلاح شد. راجع به شرکت در کنفرانس بین‌المجالس در کوبا، صحبت داشتیم و چهار نفر انتخاب شدند. آخر جلسه را به عهده آقای خوئینی‌ها گذاشتم و به دفترم ‌رفتم.

 آقای موسوی اردبیلی، تلفن کردند و برای مشورت در موضوع خصوصی، ناهار را به دفتر من آمدند. دو بار از امام، وقت ملاقات خواسته‌اند که امام، موافقت نکرده‌اند. ایشان نگران‌ بودند که امام از ایشان رنجشی داشته باشند و می‌خواستند استعفا بدهند. من گفتم، این تصور ناصحیحی است. خیلی زیاد اتفاق می‌افتد که امام در مورد افراد نزدیک به خودشان، چنین برخوردی دارند؛ قرار شد تحقیق کنم. عصر با آقای [شیخ حسن] صانعی، تلفنی صحبت کردم، معلوم شد آقای اردبیلی اشتباه کرده و امام نظر تازه‌ای در مورد ایشان ندارند. ضعف بنیه امام مانع این است که زیاد ملاقات داشته باشند. شب، در دفتر کارم ماندم و کارهای عقب‌مانده را انجام دادم و به علت تراکم کارها و ملاقات‌های زیاد، بعدازظهر نتوانستم در جلسه دفتر سیاسی حزب شرکت کنم.