خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

حاج خانم بالاترین عیدی را از هاشمی گرفت! چرا نماز جمعه آیت‌الله خامنه‌ای تمام نشد؟

  • جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۶۰

 در خانه ماندم. آقای درویش با آقای باقری  صبح آمدند و برای ما حلیم‏ آوردند و آقای‏ باقری از نابسامانی های دانشکده افسری بعد از شهادت سرهنگ نامجو گفت. نماز جمعه راامروز آقای خامنه ‏ای - امام جمعه اصلی - اقامه کردند.سخنران قبل از نماز، آقای [یوسف]صانعی عضو شورای نگهبان بودند.

 مردم احساسات فراوانی برای آقای خامنه ‏ای ابراز کردند. ایشان خطبه‏ ها راایراد و نمازجمعه را اقامه کردند و نماز عصر را به آقای جنتی واگذار نمودند،برای اینکه بعد از نماز هجوم‏ مردم مانع عبور نشود، در بین نماز دانشگاه را ترک‏ کردند. عصر در منزل استراحت و پیاده ‏روی و مطالعه داشتم.

 از جبهه تماس گرفتند و گفتند، دشمن از ناحیه جنوب کرخه کور حمله کرده وشکست‏خورده و اسیر داده است. عصر حمید، سعید، فاطی و فائزه هم آمدند و به همه آنها هر نفرپانصد تومان عیدی دادم و به تمام پاسدارها و 23 نفر اعضای‏دفترم در مجلس به هر یک‏هزارتومان عیدی دادم که مجموعاً نزدیک سی هزارتومان شد. عفت هم پنج هزار تومان‏عیدی گرفت.