خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

  • یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۶۰

 به مجلس رفتم. روزه هم بودم. لایحه حذف فرمان همایونی به خوبی تمام و تصویب شد. ولی من به خاطر وضع روحی‌ام، دوسه بار عصبانی شدم. روزهایی که عصبانی هستم، کار اداره مجلس مشکل است.

 با آقای باغانی، صحبت کردم که در کار اتمام یا انجام فهرست موضوعی قرآن، کمک کنند. ظهر با آقای لاجوردی دادستان انقلاب تهران، درباره متهمان جعل سند بانک مرکزی، تماس‌گرفتم. قرار شد، اگر مصاحبه کردند و حقیقت را گفتند و مردم را روشن کردند، تخفیف داده‌ شود. انتقام جویی نداریم. کشف حقیقت و مصلحت انقلاب مطرح است.

 با آقای خیر، سرپرست سازمان برنامه وبودجه، درباره تبصره بی جایی که دولت را، از نیروهای صالح مکتبی جدید محروم می‌کرد، صحبت کردم. قرار شد فکری کنیم.

 آقای [علی] لاریجانی، مدیرعامل صداوسیما، آمد و درباره اجرای قراردادهای خریدوسائل فنی - که از گذشته با آمریکا داشته‌ایم و نیاز داریم - مشورت کرد و گفتم مانعی ندارد، مذاکره شود، قسمت عمده پول آن را پرداخته‌ایم و اگر ما منصرف شویم، خسارت زیادی‌ متحمل می‌شویم. دستگاه‌های جالب و مفیدی هم هستند، که بهتر است بگیریم.

 عصر، در جلسه شورای مرکزی حزب شرکت کردم و شب، در جلسه مشترک نمایندگان ومجریان هوادار حزب؛ مسئولان قضائی به انتقادات پاسخ دادند.