خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

جلسه مشورتی بهشتی، خامنه ای و واعظ طبسی در منزل هاشمی ** مراقبت پزشکی از امام *** اقدام مشکوک جمع آوری ضدهوایی های اطراف نخست وزیری

  • تهران
  • دوشنبه ۱ تیر ۱۳۶۰

 اعتبارنامه نماینده‌های کلیبر و گلپایگان در دستور بود. خبر شهادت دکتر چمران را اعلان‌ کردم. خبر اعدام هشت نفر از گروهک‌های ضدانقلاب، وحشتی در قلب مخالفان انداخته [است]. ظهر آقای [عباس] واعظ طبسی از مشهد آمده بود و با آقای خامنه‌ای به دفتر من آمدند. ایشان برای معالجه در اروپا و کارهای دیگر، قصد مسافرت به خارج را داشت. قرار شد که به‌وقت دیگر موکول شود. راجع به اراضی آستان قدس مطالبی داشتند. عصر آقای خزاعی نماینده رشت آمد و برنامه تشییع‌جنازه و مجلس فاتحه دکتر چمران تنظیم شد. گزارش‌ها را خواندم و مقاومت‌های پراکنده کم اثری از طرف مخالفان به نام حمایت از آقای بنی‌صدر می‌شود، ولی خیلی ضعیف [است] و مردم جواب می‌دهند.  امام، سریعاً به نامه مجلس جواب دادند و آقای بنی‌صدر را عزل کردند و سخنرانی موعظه گونه کوبنده‌ای علیه مخالفان، من‌جمله بنی‌صدریان و نهضت آزادی نمودند و حمایت لطیفی از مجلس. عصر برای اصلاح سر زودتر به خانه آمدم.  شب با حضور آقایان بهشتی، خامنه‌ای، احمد آقا و [واعظ] طبسی در منزل من جلسه مشورتی داشتیم. درباره رئیس‌جمهور آینده، سرپرست صداوسیما، نخست‌وزیر، اعضای ‌شورای عالی دفاع، شورای فرماندهی کل قوا و درباره مراقبت بیشتر پزشکی از حال امام، مشورت‌هایی شد؛ مفید بود. اطلاع دادند که ضد هوایی‌های نخست‌وزیری را جمع می‌کنند. اقدام مشکوکی به نظر رسید. آقای خامنه‌ای، تماس گرفتند، تأیید شد. ایشان ممانعت کردند. خبر فتح ما در آبادان و باز شدن جاده آبادان - ماهشهر، بعد از بیست ماه از اخبار خوب بود.  مرگ آقای [محمدتقی] کمالی نیا، نماینده قوچان در ریزش ورزشگاه خیابان حافظ، سخت ‌متأثرمان کرد.