خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

  • شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۰

 برای اینکه در رابطه با آقای بنی‏صدر، در مسأله ریاست جمهوری و طرح عدم کفایت‏سیاسی، نظرامام را بدانم، اول وقت به منزل ایشان رفتم. اعضای ستاد انقلاب فرهنگی وآقایان قدوسی و ربانی  و خیلیها بودند. امام هم مثل من نظرشان این بود که ترجبح دارد، آقای‏بنی‏صدر تابع قانون شود و رئیس جمهور بماند، اما به ظن قوی، ایشان تسلیم قانون نخواهد شد؛لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد، چاره‏ای‏نیست باید به قانون عمل کرد. ایشان از عواقب کار هم، نگران نبودند. آقای بنی‏صدر را قدرتی‏نمی‏دانند. به آقای قدوسی هم گفتند: اخطار کنند، اگر نتیجه‏ای نگرفتیم، نوبت برخورد می‏رسدو قرار شد، مجلس روی همین روال حرکت کند.  مصاحبه‏ای کردم و خلاصه‏ای گفتم. سپس به مجلس رفتم. از بخشی از کادر اداری مجلس،اداره تلکس و اداره قوانین بازدید کردم؛ و به خواسته‏های کارکنان گوش دادم. گزارشها را خواندم. تظاهرات پراکنده‏ای علیه وله آقای بنی‏صدر در تهران و شهرستانها رخ می‏دهد. چند نفری‏هم تابه حال تلف شده‏اند.  ظهر به خواست آقای قدوسی، با ایشان و آقای خامنه‏ای در اتاق من جلسه‏ای داشتیم.آقای قدوسی می‏گفتند: دوستان اجرائی در سپاه و جاهای دیگر از اینکه تصمیمات توسطحزب یا شخص آقای بهشتی، گرفته می‏شود و آنها در جریان نیستند، گله دارند؛ ولی واقعاً این‏نیست. اشتباه کرده‏اند.  اصل مسأله، همین توقیف روزنامه‏هاست که شورای عالی قضائی، بدون مشورت و بلکه‏بر خلاف نظر دیگران، [اقدام] کرده است.  عصر، پرونده خودم را که در ساواک در جریان بازداشتها جمع شده، مطالعه کردم. آقایان‏پرورش  و یارمحمدی آمدند و راجع به نظر امام توضیح خواستند. با آقای [عباس]دوزدوزانی (وزیر ارشاد) در مورد تقویت مالی روزنامه آزادگان - که دچارمشکل است و آگهی می‏خواهد - صحبت کردم.