خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

از اعتراض 7 صفحه ای آیت الله گلپایگانی تا استخاره خیلی بد مهندس سحابی

  • تهران
  • سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۶۰

 سه شنبه 25 اسفند    19 جمادی الاول - 16 مارس

 پس از نماز و صبحانه به جلسه رفتم. رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای دکتر[محمد تقی]بانکی از بودجه دفاع کرد. کلیات تصویب شد و وارد تبصره‏ ها شدیم. صبح و عصر جلسه داشتیم، پیشرفت خوب بود. حدود 30 تبصره از 94 تبصره را گذراندیم. شب در مجلس ماندم و چندین ملاقات داشتم. مقداری‏ گزارش ها را خواندم.

 نامه‏ ای از آیت الله گلپایگانی خطاب به نمایندگان رسید که در لایحه ‏های اراضی شهری و اراضی کشاورزی و به طور کلی لوایح در جهت محدودیت ‏ثروت، اعتراض داشته و خطر نفوذ سوسیالیسم را گوشزد کرده‏ اند. اکثرنمایندگان را عصبانی کرده. نامه را که هفت صفحه است به دیوار چسباندیم. قرارشد جواب نامه را بدهیم.

 مهندس [عزت الله] سحابی که قرار بود از بودجه دفاع کند و اسم نوشته بود، از زیر بار دررفت؛ نمی ‏دانم چرا؟ به من نوشته که استخاره کرده است، مکرراً بد آمده و این عجیب است؛ با اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه است.