خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • غیبت هاشمی در جلسه شورای عالی دفاع

غیبت هاشمی در جلسه شورای عالی دفاع

اقامه نماز جمعه توسط امامی کاشانی

  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۶۰

 امروز در خانه ماندم. نماز جمعه را هم آقای  کاشانی اقامه کردند. احمدآقا ظهر آمدو راجع به مسائل جاری مشورتی انجام شد. شب جلسه شورای عالی‏دفاع بود، ولی من شرکت‏نکردم. در خانه استراحت نمودم.