خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

از کودتای بحرین تا سرما خوردگی هاشمی رفسنجانی

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۶۰

چهارشنبه 19 اسفند 13 جمادی الاول - 10 مارس

جلسه علنی درباره بودجه بود. اداره نصف وقت جلسه را به عهده آقای‏ خوئینی‏ ها گذاشتم.سرما خوردگی دارم. برای استراحت و انجام کارهای اداری‏ مجلس به دفترم آمدم. بعدازظهرجلسه هیأت رئیسه داشتیم. عصر چند ملاقات‏ داشتم و شب به خانه آمدم. کسالت دارم. با کمی‏ تب در اثر سرماخوردگی خوابیدم. مطلب مهمی نداشتیم. روزانه دو سه ترور کم اهمیت در گوشه و کنارشهر تهران، معمولاً این روزها از طرف منافقان و ضدانقلاب انجام می ‏شود وعده‏ ای هر روز دستگیر می‏ شوند و محاکمه و کیفر هم هست.

ظهر شهردار تهران آمد و راجع به برنامه‏ های شهرداری و مسائل ساختمان وضوابط ساختمان مشورت نمود. شب وزیر مسکن، معاونانش و دکتر هادی‏ آمدند و راجع به لایحه‏ اراضی شهری و قیمت مشورت کردند. قرار شد قیمت‏ زمین بین صد تومان تا پانصد تومان‏ تعیین شود و یا همان قیمت منطقه ‏ای سال.

نمایندگان جبهه آزادیبخش بحرین امروز در مقابل مجلس تظاهرات داشتند.به خاطر جلب‏ حمایت عمومی در خصوص محاکمه 73 نفر بحرینی که به اتهام‏ کودتا در بحرین محاکمه می‏ شوند.