خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

حل مشکل ویزای اسلحه فروش های اروپایی در میهمانی شام آیت الله خامنه ای!!

  • تهران
  • یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۰

 یکشنبه 16 اسفند  10 جمادی الاول - 7 مارس

 تا ساعت هشت مطالعه کردم. جلسه علنی داشتیم و تمامش درباره طرح آئین نامه بود که تا ماده 80 تصویب شد. ظهر عده ‏ای از سران نهادهای انقلابی ازنا آمدند. از آموزش و پرورش گله‏ داشتند. بعد از استراحت، عده‏ ای از افسران‏ شهربانی و رؤسای سیاسی ایدئولوژیک شهربانی ‏آمدند و برای آنها صحبت ‏کردم.

 در جلسه  شورای مرکزی حزب شرکت کردم. مبادله اخبار و ارزیابی نتایج سفرهیأت ها ودعوت مهمانه ا در مراسم سالگرد انقلاب و وضع انفجارآمیز سازمان مجاهدین انقلاب‏ اسلامی مطرح بود. معلوم شد، مجموعاً 20 هیأت اعزامی ما حدود چهار میلیون تومان خرجشان‏ شده و مهمان ها مجموعاً نه میلیون تومان  ونتایج خوبی داشته.

 سپس در جلسه مشورتی با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه شرکت‏ کردیم. درباره‏ کیفیت برخورد با هیأت اعزامی کنفرانس اسلامی برای‏ میانجی گری در جنگ با عراق مشورت‏ کردیم. قرار شد شرایط  گذشته  را تأکید کنیم. شام را مهمان آقای خامنه‏ ای بودیم. عده ‏ای از اسلحه فروش ها از اروپا می‏ خواهند بیایند و ویزا می‏ خواهند. امروز چند بمب‏ گذاری در شهرتهران کشف ‏شده؛ مثل اینکه تروریست ها به بمب‏گ ذاری بیشتر توجه کرده‏ اند.