خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • 3 شرط آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی برای پایان جنگ

3 شرط آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی برای پایان جنگ

میانجی گری اولاف پالمه کاملا رد نشد ولی ...

  • شنبه ۸ اسفند ۱۳۶۰

تا بعدازظهر در خانه بودم، با مطالعه و قدم زدن در حیاط. کارها با تلفن انجام شد. عصر به‏مرکز حزب جمهوری اسلامی در خیابان ویلا رفتم. می‏خواستم به‏حزب مرکزی بروم، چون‏فاطی همراه من شد و آنجا کار داشت به ویلا رفتیم. ازواحدهای دانش آموزی و دانشجویی وکارمندی بازدید کردم. برای جمعشان‏مقداری صحبت کردم. سپس به مجلس رفتم.

پس از مطالعه گزارشها و امضای نامه‏ها به دفتر رئیس جمهور رفتم تا درباره‏جواب به[اولاف]پالمه که طرحی برای صلح با عراق ارائه کرده، مشورت کنیم. باحضور نخست وزیر و وزیر امور خارجه مشورت کردیم و روی جواب تصمیم‏گرفتیم. نتیجه این شد که هنوز برای‏صلح زود است، باید ضربه‏ای کاری واردکنیم که صدام کاملاً در موضع ضعف باشد و معترف به شکست، ولی رد کلی میانجیگری هم صلاح نیست. روی سه شرط خیلی تأکید کردیم. 1- خروج بی‏قید وشرط 2-پرداخت خسارات. 3- کیفر متجاوز.

سیاستهای مربوط به جنگ را با نظر امام منطبق می‏کنیم و ایشان هم با دقت‏مسأله را زیرنظر دارند؛ نظرات ما در حد مشورت دادن است.

شب در جلسه شورای عالی دفاع شرکت کردم. گزارش جبهه‏ها و بحث درباره‏تهیه مهمات‏ضروری و پیشنهادات پالمه بود. پالمه خروج عراقیها را پذیرفته.مذاکره درباره مرزها منجمله»اروند رود« می‏خواهد و حضور نیروهای ناظران‏بین‏المللی در مرزها و پرداخت غرایم جنگ‏به دو طرف از طرف دولتهای‏داوطلب. سپس مصاحبه کردم. آقای سرهنگ سلیمی آمد و از عدم همکاری‏صیاد [شیرازی] گله داشت؛ می‏گفت نیرو به ما نمی‏دهند.